Nauczyciele w roku szkolnym 2011/2012

 
 
V-ce Dyrektor
mgr Andrzej Maciejewski
 
Pedagog
mgr Bożena Biernacka
 
mgr Barbara Grzeszykowska - historia, j.polski, wos, socjoterapia,
 
mgr Janusz Hryniewicz - matematyka, fizyka, informatyka,
 
Agata Szyszko - j. niemiecki,
 
mgr Aleksandra Sało - j.angielski,
 
mgr Karolina Kościukiewicz - biologia,
 
mgr Jolanta Bukała - geografia,
 
mgr Joanna Szymańska - chemia,
 
Ks. mgr Karol Bucholc - religia
 
mgr Jarosław Chmiel - technika,